Σημαντική Ανακοίνωση – Important Announcement

Σημαντική Ανακοίνωση – Important Announcement

Εισφορές εργοδοτών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ για το 2019

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά το 2019 οι επιχειρήσεις θα επωμισθούν τις πιο κάτω επιβαρύνσεις:

Με βάση το Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 1/1/2019 αυξάνονται οι εισφορές τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργοδοτούμενους τους κατά 0.5% επί του ολικού μισθού.

Με βάση το Νόμο για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), από 1/3/2019 (1η φάση εφαρμογής ΓεΣΥ – εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας) οι εργοδότες θα αρχίσουν να καταβάλλουν εισφορές ύψους 1.85% και οι μισθωτοί 1.70% επί του ολικού μισθού.

 

English announcement below:

Changes to Contributions for Social Insurance Payments and General Health System for 2019

With reference to the above subject we wish to inform our clients that during 2019 all companies will suffer additional costs in terms of Social Insurance Contributions and Contributions towards the General Health Plan:

As of 1st of January 2019, social insurance contributions will be increased by 0.5% of the total wages for both the employer and the employee.

As of 1st of March 2019, during the first stage of implementation of the General Health System, both the employers and employees will have an obligation to make payments towards the plan; 1.85% contribution for the employers and 1.70% for the employees.